Mari Sebut

marsah2u.blogspot.com
Pengajian yang berkaitan dengan ulum Al-Quran merupakan salah satu bidang yang penting untuk membolehkan seseorang itu memahami dan menghuraikan atau mentafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri dengan baik dan lebih sempurna. Walaupun secara pasti dan tersusun pengajian dan penulisan serta pembukuan tentang Ulum al-Quran baru di susun pada abad ke 3 hijrah , namun sebenarnya ia telah bermula secara tidak langsung semenjak zaman Nabi,sahabat dan tabi’in. Cuma apa yang berlaku pada zaman tersebut perbahasan tentang ulum al-Quran masih belum teratur dan berselerak.

Dikalangan sahabat yang alim dan terkenal dalam bidang tafsir dan Ulum Al-Quran ialah;

1- Khulafa’ al-Rasyidin
2- Ibn Abbas
3- Ibn. Mas’ud
4- Ubai Ibn Kaab
5- Zaid Bin Thabit
6- Abu Musa al-Asyari
7- Abdullah Ibn Al-Zubir

Dikalangan Tabiin yang alim dan terkenal dalam bidang Tafsir dan Ulum al-Qu’an ialah:

1- Qatadah
2- Ata’ Ibn Yasar
3- Mujahid
4- Sa’id Bin Jubair
5- Hasan Al-Basri
6- Zaid Bin Aslam.
1 Response
  1. Unknown Says:

    this is the good one! there are many page like this but ithink this is the best of all it kinds..


Post a Comment

Jom Sembang

Sila Isi ( Buku Tetamu)